Intersnack Slovensko, a.s.

Spoločnosť Intersnack koná

Príbehy o udržateľnosti

Rozhodujúce sú iba činy, ktoré vedú k trvalým a viditeľným zmenám.

Zodpovednosť voči spotrebiteľom | Príbehy

Inovácie

Inovujeme, aby sme uspokojili rastúci dopyt po lepších snack

“Zdravšie varianty by mali byť rovnako chutné, nie takmer také chutné, ako ostatné produkty. Nerobíme kompromisy v chuti.”

Takú máme filozofiu, keď ide o inovácie produktov. Úspech a popularita našich inovatívnych šošovicových chipsov sa ukázala byť jedným z najväčším zdrojov rastu v kategórii špecialít.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu | Príbehy

Obaly

Podporujeme obehové hospodárstvo vývojom lepších obalov

Podobne ako mnoho našich spotrebiteľov aj nás znepokojuje veľký nárast plastového odpadu na planéte. V súlade s našimi cieľmi v oblasti obehového hospodárstva sme vytvorili obalovú stratégiu, v rámci ktorej plánujeme eliminovať nadbytočný obalový materiál a súčasne podporiť úplnú recyklovateľnosť všetkých našich obalov.

Spoločenská zodpovednosť | Príbehy

Makadamové orechy

Podporujeme drobných pestovateľov v Malawi

“V rámci projektu som získala nielen sadenice stromov, ale naviac som sa dozvedela i mnoho cenných informácií o pestovaní samotných makadamových orechov.”

V oblasti udržateľného získavania zdrojov sa spoločnosť Intersnack zapája do množstva miestnych projektov, ktorých cieľom je vytvoriť transparentný a udržateľný dodávateľský systém.

Zodpovednosť voči zamestnancom | Príbehy

Nápomocné vedenie zamestnancov

v našich prevádzkach

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu. To vyžaduje nápomocné vedenie a tiež vedomie, že pracujeme pre našich zamestnancov a nielen naopak.