Intersnack Slovensko, a.s.

Udržateľné

partnerstvá

Zameriavame sa na to, čo môžeme zmeniť

Po náročnej ceste udržateľnosti nemôže žiadny tím ani spoločnosť kráčať sama. 

Two people standing on a field

Dosiahnutie trvalých zmien predstavuje hlavný cieľ všetkých našich projektov a aktivít realizovaných v rámci dodávateľských reťazcov. Nadväzovaním partnerstiev s rôznymi organizáciami sa snažíme neustále zlepšovať a inovovať spôsob, akým pracujeme, aby sme znížili náš dopad na životné prostredie a prispeli k vytvoreniu udržateľnej budúcnosti pre budúce generácie.

Aktívnou účasťou na iniciatívach mnohých zainteresovaných strán z celého odvetvia zvyšujeme pozitívny vplyv aktivít a dosahujeme zmeny, ktoré pomáhajú riešiť základné príčiny rôznych problémov.

Prostredníctvom spolupráce s dodávateľmi a partnermi posilňujeme informovanosť, výkonnosť, efektivitu a ziskovosť v celom našom dodávateľskom reťazci. 

Príklady iniciatív, na ktorých sa aktívne podieľame:

Competitive Cashew Initiative

Cieľom projektu ComCashew je dosiahnuť udržateľný pokles chudoby zvýšením konkurencieschopnosti drobných afrických poľnohospodárov, spracovateľov a ďalších aktérov v odvetví kešu orieškov.

Com Cashew Logo

Ethical Trade Norway

Ethical Trade Norway je iniciatíva, ktorá sa zameriava na dodržiavanie ľudských práv a zodpovedajúcich pracovných podmienok v spracovateľskom priemysle kešu orieškov vo Vietname. Intersnack sa v rámci tejto iniciatívy podieľa na vzdelávacom programe pre spracovateľov a farmárov vo Vietname.

Ethical Trade Norway Logo

Sustainable Nut Initiative (SNI)

Platforma Sustainable Nut Initiative (SNI), ku ktorej zakladateľom patrí aj Intersnack, sa zaviazala k udržateľnosti v sektore orechov. Jej cieľom je riešiť budúce otázky udržateľnosti, a to nad rámec bežnej certifikácie a posudzovania rizík.

SNI Logo

Sustainable Agriculture Initiative (SAI)

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) je platforma, prostredníctvom ktorej spolupracuje viac ako 120 členských spoločností a organizácií na zlepšení udržateľných poľnohospodárskych praktík. Intersnack je súčasťou pracovnej skupiny SAI pre plodiny a prispieva k projektu SAI Almond (pre mandle).

SAI Logo