Intersnack Slovensko, a.s.

Udržateľné

partnerstvá

Zameriavame sa na to, čo môžeme zmeniť

Po náročnej ceste udržateľnosti nemôže žiadny tím ani spoločnosť kráčať sama. 

Dosiahnutie trvalých zmien predstavuje hlavný cieľ všetkých našich projektov a aktivít realizovaných v rámci dodávateľských reťazcov. Nadväzovaním partnerstiev s rôznymi organizáciami sa snažíme neustále zlepšovať a inovovať spôsob, akým pracujeme, aby sme znížili náš dopad na životné prostredie a prispeli k vytvoreniu udržateľnej budúcnosti pre budúce generácie.

Aktívnou účasťou na iniciatívach mnohých zainteresovaných strán z celého odvetvia zvyšujeme pozitívny vplyv aktivít a dosahujeme zmeny, ktoré pomáhajú riešiť základné príčiny rôznych problémov.

Prostredníctvom spolupráce s dodávateľmi a partnermi posilňujeme informovanosť, výkonnosť, efektivitu a ziskovosť v celom našom dodávateľskom reťazci. 

Príklady iniciatív, na ktorých sa aktívne podieľame:

Competitive Cashew Initiative

Cieľom projektu ComCashew je dosiahnuť udržateľný pokles chudoby zvýšením konkurencieschopnosti drobných afrických poľnohospodárov, spracovateľov a ďalších aktérov v odvetví kešu orieškov.

Ethical Trade Norway

Ethical Trade Norway je iniciatíva, ktorá sa zameriava na dodržiavanie ľudských práv a zodpovedajúcich pracovných podmienok v spracovateľskom priemysle kešu orieškov vo Vietname. Intersnack sa v rámci tejto iniciatívy podieľa na vzdelávacom programe pre spracovateľov a farmárov vo Vietname.

Sustainable Nut Initiative (SNI)

Platforma Sustainable Nut Initiative (SNI), ku ktorej zakladateľom patrí aj Intersnack, sa zaviazala k udržateľnosti v sektore orechov. Jej cieľom je riešiť budúce otázky udržateľnosti, a to nad rámec bežnej certifikácie a posudzovania rizík.

Sustainable Agriculture Initiative (SAI)

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) je platforma, prostredníctvom ktorej spolupracuje viac ako 120 členských spoločností a organizácií na zlepšení udržateľných poľnohospodárskych praktík. Intersnack je súčasťou pracovnej skupiny SAI pre plodiny a prispieva k projektu SAI Almond (pre mandle).