Intersnack Slovensko, a.s.

Naše zodpovednosť

Obalové materiály

Podporujeme obehové hospodárstvo

Obaly a obehové hospodárstvo

Spoločnosť Intersnack prináša spotrebiteľom atraktívne produkty vysokej kvality, ktoré si dlhodobo uchovávajú svoju čerstvosť. Dopomáhajú k tomu vysoko účinné obalové materiály, vyvíjané vždy s ohľadom na životné prostredie a planétu. Aj napriek neustálemu rozvoju vlastných obalov, nemôžeme na ceste ich obnoviteľnosti kráčať iba sami. Spolupracujeme preto s partnermi z oblasti priemyslu i lokálnych iniciatív. Tí nám pomáhajú postupne napĺňať náš hlavný cieľ, a tým sú nulové straty v oblasti obalových materiálov.

Viac za menej

Na všetkých úrovniach obehového hospodárstva sa snažíme zabrániť plytvaniu. Z tohto dôvodu sme vytvorili celofiremnú obalovú stratégiu, ktorej hlavným zámerom je nájsť efektívne obalové riešenia a dosiahnuť plnej recyklovateľnosti všetkých využitých obalov. Práve takto budeme schopní znížiť nielen ich množstvo na minimum, ale súčasne ich využiť na zabalenie ešte väčšieho množstva produktov.

Intersnack

Obalové materiály

Zaviazali sme sa:

  • znížiť spotrebu obalov o 15 % do roku 2025 (v porovnaní s počiatočným stavom v roku 2014),

  • dosiahnuť 100% recyklovateľnosti našich plastových obalov do roku 2025,

  • aktívne nadväzovať partnerstvá alebo sa podieľať na iniciatívach, ktorých cieľom je zlepšiť výber, triedenie a následnú recykláciu odpadu,

  • do roku 2030 využiť recyklovaný plastový odpad na výrobu až 20 % všetkých obalových materiálov spoločnosti Intersnack (za podmienky, že recyklovaný obsah bude komerčne dostupný a bude mať rovnaké funkčné vlastnosti).

Naše ciele sú odvážne, ale veríme v ich naplnenie. Už na konci roka 2022 sme dokázali znížiť celkovú spotrebu surovín o 11 %.

Flexibilné obalové riešenie

9/10

druhov obalov sú recyklovateľné

11%

zníženie množstva flexibilných obalov (oproti roku 2014)

11%

zníženie množstva kartónov (oproti roku 2014)

Základy efektívnej recyklácie

Z pohľadu obehového hospodárstva je vytvorenie moderných, recyklovateľných obalov iba prvým krokom. Ďalšie spočívajú v ich efektívnom zbere, triedení a následnej recyklácii. V tejto oblasti sme plne závislí na systéme triedenia odpadu v rámci Slovenskej republiky. Podporujeme a aktívne vyhľadávame všetky lokálne iniciatívy, ktoré prispievajú k lepšiemu nakladaniu s odpadovým materiálom. V súčasnej dobe patrí medzi našich hlavných partnerov CeflexWRAP UK a Holy Grail 2.0.

Zodpovednosť

voči životnému prostrediu

Naším cieľom je nielen znižovať dopady na životné prostredie v našich prevádzkach či dodávateľskom reťazci, ale tiež podporovať udržateľné poľnohospodárske postupy.

Ďalšie príbehy o udržateľnosti

Inovujeme,

aby sme uspokojili rastúci dopyt po lepších snackoch

Makadamové orechy

Podporujeme drobných pestovateľov v Malawi

Nápomocné vedenie zamestnancov

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu.