Intersnack Slovensko, a.s.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu

Obalový materiál

Podporujeme obehové hospodárstvo

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Podobne ako mnoho našich spotrebiteľov aj nás znepokojuje veľký nárast plastového odpadu na planéte. V súlade s našimi cieľmi v oblasti obehového hospodárstva sme vytvorili obalovú stratégiu, v rámci ktorej plánujeme eliminovať nadbytočný obalový materiál a súčasne podporiť úplnú recyklovateľnosť všetkých našich obalov.

Náš záväzok v oblasti obalových materiálov

Vypracovali sme celofiremnú stratégiu a vytvorili efektívnu cestu, ako obaly využívať. V oblasti obehového hospodárstva je našou hlavnou ambíciou i naďalej znižovať množstvo obalového materiálu a maximálne podporiť recyklovateľnosť obalov všetkých našich produktov.

Náš celofiremný záväzok v oblasti obalových materiálov je:

  • zníženie spotreby obalov o 10 % do roku 2022 v porovnaní s naším počiatočným stavom z roku 2014
  • dosiahnutie 100% recyklovateľnosti našich plastových obalov do roku 2025
Intersnacks Packaging Pledge

Flexibilné obalové riešenie

Flexibilné tašky sú ľahké a vysoko účinné obaly s relatívne nízkou ekologickou stopou v porovnaní s inými typmi obalov. Aj napriek tomu, že viac než 90 % našich plastových obalov je už flexibilných, neustále hľadáme spôsoby, ako ich ešte vylepšiť.

V roku 2020 sme vyvinuli a zaviedli štandard osvedčených praktík, ako využívať obalový materiál. Pozitívny dopad tohto kroku sme zaznamenali pomerne rýchlo. Množstvo použitých flexibilných materiálov sa v porovnaní s rokom 2014 znížilo o 6 %, čo predstavuje úsporu 1 200 ton ročne.

Illustration of a flexible chips bag

Spolupráca s partnermi

Efektívna recyklácia materiálov závisí na rôznych faktoroch, napríklad miestnej infraštruktúre, účinnej vládnej legislatíve alebo záujmu a iniciatíve spotrebiteľov. To je tiež dôvod, prečo sa Intersnack spája s ďalšími partnermi a zapája ich do vlastných iniciatív.

Foil wrapped rolls for snack packaging

Iniciatíva Obehové hospodárstvo pre flexibilné obaly (CEFLEX)
je výsledkom spolupráce viac než 160 európskych spoločností, združení a organizácií v rámci hodnotového reťazca flexibilných obalových materiálov.

KIDV
Holandský inštitút pre udržateľné obaly (KIDV) vytvoril Community of Practice (CoP) – spoločenstvo medzinárodných firiem zaoberajúcich sa recyklovateľnosťou flexibilných obalov.

A logo of the Netherlands Institute for Sustainable Packaging (KIDV) and The Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX)
Icon of a leaf

Zodpovednosť

voči životnému prostrediu

Naším cieľom je nielen znižovať dopady na životné prostredie v našich prevádzkach či dodávateľskom reťazci, ale tiež podporovať udržateľné poľnohospodárske postupy.

Ďalšie príbehy o udržateľnosti

Inovujeme,

aby sme uspokojili rastúci dopyt po lepších snackoch

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Makadamové orechy

Podporujeme drobných pestovateľov v Malawi

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Nápomocné vedenie zamestnancov

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu.