Intersnack Slovensko, a.s.

Zodpovednosť voči zamestnancom

Nápomocné vedenie

zamestnancov v našich prevádzkach

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Abychom dosáhli angažovanosti našich zaměstnanců, chceme rozvíjet jejich talent. To vyžaduje správné vedení a také vědomí, že pracujeme pro naše zaměstnance a nikoli naopak.

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu. To vyžaduje nápomocné vedenie a tiež vedomie, že pracujeme pre našich zamestnancov a nielen naopak.

Nápomocné vedenie zamestnancov znamená pozorne načúvať každému hlasu a učiť sa, ako pomôcť, aby práca človeka napĺňala a bola efektívna. Týmto spôsobom odomykáme potenciál zamestnancov a spolu s nimi dosahujeme naše obchodné ciele.

V posledných dvoch rokoch kladieme väčší dôraz na podporu nápomocného vedenia zamestnancov v našich prevádzkach. Postup je pomerne jednoduchý: manažéri sa učia klásť správne otázky a konať na základe odpovedí. Lídri aktuálne trávia každý deň dve hodiny v prevádzke. To im dáva viac príležitostí zapojiť sa a diskutovať o práci a problémoch, s ktorými sa môžu zamestnanci stretnúť. Diskusia je preto otvorená a v osobnej rovine. Kde to situácia umožňuje, manažéri školia ostatných zamestnancov, ako môžu problémy riešiť sami. Na využitie majú ale aj tzv. akčné plány na riešenie problémov, ktoré by mohli spôsobiť prípadné straty.

„Najväčším úspechom je zlepšenie našich obchodných výsledkov. Nie zameraním sa na ciele, ale zameraním sa na ľudí. Ak posilníte pozíciu a zmysel pre zodpovednosť svojich zamestnancov, výsledky sa dostavia.”

Marcin Gorlach, riaditeľ závodu Slomniki, Poľsko

Happy employees stand around a man who stretches his arms into the camera

Meníme firemnú kultúru
Provádíme průzkumy, abychom měly zpětnou vazbu od zaměstnanců o jejich práci a lépe porozuměli jejich vztahům s nadřízenými. V roce 2020 se s námi naši zaměstnanci podělili o celou řadu velmi užitečných nápadů. Mnohé z těchto podnětů realizujeme a věříme, že jejich uvedení do praxe inspiruje k dalším prospěšným impulsům. Tímto způsobem měníme firemní kulturu a angažovanost našich zaměstnanců. Těší nás zároveň, že pracoviště s nejvyššími výsledky v průzkumu poskytují zákazníkům nejlepší služby, a mají nejvyšší hodnocení v otázkách kvality a produktivity.

Vykonávame prieskumy s cieľom získať spätnú väzbu od zamestnancov o ich práci a lepšie porozumieť ich vzťahom s nadriadenými. V roku 2020 sa s nami naši zamestnanci podelili o celý rad veľmi užitočných nápadov. Mnohé z týchto podnetov realizujeme a veríme, že ich uvedenie do praxe inšpiruje k ďalším prospešným impulzom. Týmto spôsobom meníme firemnú kultúru a angažovanosť našich zamestnancov. Teší nás, že pracoviská, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v prieskume medzi našimi zamestnancami, sú zároveň tie, ktoré zákazníkom poskytujú najlepšie služby a majú najvyššie hodnotenie v otázkach kvality a produktivity.

Our managers coach employees to resolves issues themselves.
Illustration of two people together.

Zodpovednosť

voči zamestnancom

Naši ľudia sú základom nášho úspechu. Ich zdravie a bezpečnosť sú pre nás prvoradé. Pomáhame im rozvíjať ich talent a naplniť ich potenciál. Ceníme si personálnu rozmanitosť a podporujeme zapojenie našich zamestnancov do miestnych komunít. Tímová práca a kolaborácia prispievajú k osobnej angažovanosti a k pozitívne naladenému pracovnému prostrediu.

Ďalšie príbehy udržateľnosti

Lentil Chips

Inovujeme,

aby sme uspokojili rastúci dopyt po lepších snackoch

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Obalový materiál

Lepšími obalmi podporujeme fungovanie obehového hospodárstva

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Makadamové orechy

Podporujeme drobných pestovateľov v Malawi