Intersnack Slovensko, a.s.

Zodpovednosť voči zamestnancom

Nápomocné vedenie

zamestnancov v našich prevádzkach

Aby sme dosiahli angažovanosti našich zamestnancov, chceme rozvíjať ich talent. Vyžaduje to správne vedenie a taktiež uvedomenie, že pracujeme pre našich zamestnancov, a nie že je to naopak.

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu. To vyžaduje nápomocné vedenie a tiež vedomie, že pracujeme pre našich zamestnancov a nielen naopak.

Nápomocné vedenie zamestnancov znamená pozorne načúvať každému hlasu a učiť sa, ako pomôcť, aby práca človeka napĺňala a bola efektívna. Týmto spôsobom odomykáme potenciál zamestnancov a spolu s nimi dosahujeme naše obchodné ciele.

V posledných dvoch rokoch kladieme väčší dôraz na podporu nápomocného vedenia zamestnancov v našich prevádzkach. Postup je pomerne jednoduchý: manažéri sa učia klásť správne otázky a konať na základe odpovedí. Lídri aktuálne trávia každý deň dve hodiny v prevádzke. To im dáva viac príležitostí zapojiť sa a diskutovať o práci a problémoch, s ktorými sa môžu zamestnanci stretnúť. Diskusia je preto otvorená a v osobnej rovine. Kde to situácia umožňuje, manažéri školia ostatných zamestnancov, ako môžu problémy riešiť sami. Na využitie majú ale aj tzv. akčné plány na riešenie problémov, ktoré by mohli spôsobiť prípadné straty.

„Najväčším úspechom je zlepšenie našich obchodných výsledkov. Nie zameraním sa na ciele, ale zameraním sa na ľudí. Ak posilníte pozíciu a zmysel pre zodpovednosť svojich zamestnancov, výsledky sa dostavia.”

Marcin Gorlach, riaditeľ závodu Slomniki, Poľsko

Meníme firemnú kultúru

Vykonávame prieskumy s cieľom získať spätnú väzbu od zamestnancov o ich práci a lepšie porozumieť ich vzťahom s nadriadenými. V roku 2020 sa s nami naši zamestnanci podelili o celý rad veľmi užitočných nápadov. Mnohé z týchto podnetov realizujeme a veríme, že ich uvedenie do praxe inšpiruje k ďalším prospešným impulzom. Týmto spôsobom meníme firemnú kultúru a angažovanosť našich zamestnancov. Teší nás, že pracoviská, ktoré dosiahli najlepšie výsledky v prieskume medzi našimi zamestnancami, sú zároveň tie, ktoré zákazníkom poskytujú najlepšie služby a majú najvyššie hodnotenie v otázkach kvality a produktivity.

Zodpovednosť

voči zamestnancom

Naši ľudia sú základom nášho úspechu. Ich zdravie a bezpečnosť sú pre nás prvoradé. Pomáhame im rozvíjať ich talent a naplniť ich potenciál. Ceníme si personálnu rozmanitosť a podporujeme zapojenie našich zamestnancov do miestnych komunít. Tímová práca a kolaborácia prispievajú k osobnej angažovanosti a k pozitívne naladenému pracovnému prostrediu.

Ďalšie príbehy udržateľnosti

Inovujeme,

aby sme uspokojili rastúci dopyt po lepších snackoch

Obalový materiál

Lepšími obalmi podporujeme fungovanie obehového hospodárstva

Makadamové orechy

Podporujeme drobných pestovateľov v Malawi