Intersnack Slovensko, a.s.

Spoločenská

zodpovednosť

Naši dodávatelia ctia zásady udržateľného podnikania a zodpovedným prístupom pomáhajú chrániť životné prostredie.

Naše produkty a služby čerpajú z celosvetových zdrojov prostredníctvom rozsiahleho a pestrého dodávateľského reťazca. V rámci tejto komplexnej siete nás inšpiruje firemná stratégia udržateľného získavania zdrojov k tomu, akým spôsobom využívame kapacity, čo robíme pre zlepšenie kvality života a životného prostredia v krajinách a komunitách, z ktorých získavame zdroje na výrobu našich produktov. Vieme totiž, že práve udržateľným podnikaním si "kupujeme budúcnosť".

Hlavné aktivity

Zatiaľ čo naše orechy pochádzajú zo všetkých kútov sveta, zemiaky odberáme iba od lokálnych pestovateľov nachádzajúcich sa v okruhu 150 km od tovární. Len v roku 2020 sme spolupracovali so 6 000 drobnými poľnohospodármi a spoločne s našimi partnermi vybudovali vysoko efektívny a ziskový dodávateľský systém, vďaka ktorému sme podporili drobné podnikanie.

Čo sme už dosiahli

100%

výhradných dodávateľov

sa zmluvne zaviazalo k zodpovednému získavaniu zdrojov

100 000

pracujúcim

u našich dodávateľov sme zlepšili pracovné podmienky

6 000

súkromným farmárom

sme podporili ich rodinné podnikanie

Zodpovedné získavanie zdrojov

V rámci firemnej politiky zodpovedného získavania zdrojov od našich dodávateľov vyžadujeme nielen prísne dodržiavanie miestnych zákonov a predpisov, ale predovšetkým zaistenie dôstojných pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov. V tomto ohľade sa riadime medzinárodne uznávanou pracovnou normou ETI Base Code a súčasne pravidelne realizujeme sociálny audit SMETA spoločnosti Sedex.

Príklad z Vietnamu

Intersnack Cashew Company (ICC) prevádzkuje v Indii a vo Vietname päť tovární na výrobu kešu orieškov, ktorých spracovanie je procesne i personálne veľmi náročné. Jedným z významných úspechov ICC bolo zavedenie centrálneho spracovania, tzv. pod jednou strechou, v rámci ktorého sa všetky jeho hlavné kroky vykonávajú na jednom mieste, a nie sú roztrúsené do menších spracovateľských zariadení. Touto cestou došlo k zvýšeniu bezpečnosti na pracovisku i k dosiahnutiu lepšej kvality výsledných produktov.

Poctivé kešu oriešky

Presadzujeme našu filozofiu zodpovedného správania a snažíme sa meniť veci k lepšiemu. Usilujeme sa zlepšovať budúcnosť a pracovné podmienky všetkých, ktorí sú zapojení do dodávateľského reťazca orieškov kešu.

Společenská odpovědnost | Príbehy

Makadamové orechy

Podporujeme drobných poľnohospodárov v Malawi

“V rámci projektu som získala nielen sadenice stromov, ale naviac i mnoho cenných informácií o pestovaní samotných makadamových orechov.”

V oblasti udržateľného získavania zdrojov sa spoločnosť Intersnack zapája do množstva miestnych projektov, ktorých cieľom je vytvoriť transparentný a udržateľný dodávateľský systém.