Intersnack Slovensko, a.s.

Zodpovednosť

voči zamestnancom

Sme hrdí na náš tím s viac ako 14 000 zamestnancami na celom svete, vďaka ktorým si môžeme vychutnať tie najlepšie a najchutnejšie slané snacky.

Veríme, že rozvojom plného potenciálu a talentu zamestnancov dosiahneme nielen ich spokojnosť, ale i firemnú prosperitu, vďaka ktorej môžeme účinne predchádzať prípadným stratám a priebežne zdokonaľovať výrobné procesy.

Práve zodpovedný prístup k pracovníkom predstavuje ústredný bod našej firemnej filozofie a kultúry. Vytrvalo budujeme dobré meno firmy, aby sme sa stali atraktívnym a žiadaným zamestnávateľom pre tých najtalentovanejších. Chceme, aby boli hrdí na to, že sú súčasťou Intersnack Group, a prijali zodpovednosť za vlastnú prácu. Tento prístup k zamestnancom predstavuje pevný základ nášho pracovného systému (Intersnack Work System).

Hlavné aktivity

Sme hrdí na to, že nás ľudia vnímajú ako otvorenú, zodpovednú a prosperujúcu spoločnosť celosvetového rozsahu, ktorá im môže ponúknuť zaujímavú prácu v obore. Bezpečnosť, spokojnosť a ochrana zamestnancov je u nás vždy prvoradá.

Rozmanitá tímová a nehierarchická firemná kultúra prináša možnosti neustáleho rozvoja, vzdelávania a nové pracovné príležitosti. I v budúcnosti sme naplno odhodlaní rozvíjať potenciál našich zamestnancov a budovať dobré meno spoločnosti Intersnack.

Čo sme už dosiahli

>14 000

zamestnancov

udržiava našu rozsiahlu výrobu v chode

100%

podnikov spĺňa certifikáciu

bezpečnosti a zdravia zamestnancov ISO45001

11

hodín

školenia absolvuje každý zamestnanec

Vzdelávanie a rozvoj talentu našich zamestnancov

Vzdelávanie a osobný rozvoj tvorí neoddeliteľnú súčasť práce všetkých zamestnancov spoločnosti, a to bez ohľadu na ich pozíciu. Najčastejšie prebieha prostredníctvom webinárov, koučingu alebo prostredníctvom on-line stretnutí s ďalšími pracovníkmi. Avšak za najlepší spôsob učenia považujeme každodennú prax. Snažíme sa sledovať, do akej miery sa naši zamestnanci cítia spokojní a zaangažovaní tým, že pravidelne žiadame o spätnú väzbu.

Podpora miestnych komunít

Mnoho regionálnych a lokálnych zastúpení spoločnosti Intersnack podporuje pracovníkov v charitatívnej činnosti či priamo nadväzuje spoluprácu s radom projektov. Napríklad počas Vianoc môžu zamestnanci Intersnack Germany (Nemecko) splniť jedno zo želaní dieťaťa v núdzi a venovať mu darček.

Spoločnosť KP Snacks dokonca spustila vlastný projekt „Local Legends“ („Lokálne Legendy“), ktorým chce podporiť miestne reštaurácie a pohostinstvá, aby im pomohla obnoviť činnosť po epidémii Covid-19. V tejto súvislosti vyjadrilo poďakovanie zdravotníckemu personálu i množstvo lokálnych zastúpení a obdarovalo nemocnice veľkým množstvom našich slaných snackov.

Zodpovednosť voči zamestnancom | Príbehy

Nápomocné vedenie

zamestnancov v našich prevádzkach

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu. To vyžaduje nápomocné vedenie a tiež vedomie, že pracujeme pre našich zamestnancov a nielen naopak.