Intersnack Slovensko, a.s.

Intersnack a udržateľnosť

Naše úspechy

Nahliadnite do nášho reportu a zoznámte sa s našimi úspechmi na ceste za udržateľnosťou, na ktorú sme sa vybrali už pred 15 rokmi.

Obsah

V Intersnacku je stredobodom všetkej našej činnosti skvelá chuť. Zároveň však dbáme na to, aby naše produkty podporovali zdravší životný štýl a nerobili kompromisy s ohľadom na životné prostredie, našich kolegov a mnohých ľudí v našich dodávateľských reťazcoch.

Prečítajte si kapitoly: 

  • Správa výkonnej rady
  • Naše hlavné ciele v oblasti udržateľnosti
  • O spoločnosti Intersnack
  • Naša stratégia udržateľnosti
  • Zodpovednosť voči spotrebiteľom
  • Zodpovednosť voči životnému prostrediu
  • Spoločenská zodpovednosť
  • Zodpovednosť voči zamestnancom
  • Vízia budúcnosti