Intersnack Slovensko, a.s.

Firemná kultúra

Rozmanitá, otvorená, tímovo orientovaná

A group of Intersnack employees at a meeting

Kto sme

Internack pôsobí na mnohých svetových trhoch a zamestnanecká štruktúra je veľmi rozmanitá. Všetci však zdieľame zmysel pre otvorenú firemnú kultúru, tímového ducha a motiváciu byť najlepší.

Veľmi nám záleží na dôsledkoch našich aktivít – na dopadoch na zamestnancov, na naše podnikanie, ale i na planétu.

Sunrise over a field

Naša vízia, poslanie a hodnoty formujú firemnú stratégiu, zamestnaneckú kultúru, ale i spôsob nášho fungovania ako celku. Tieto hodnoty sa skladajú z etických obchodných princípov a smerníc, ktorými sa riadime pri každodennej práci i pri jednaní s obchodnými partnermi.

 

Vízia a poslanie spoločnosti

Obohacujeme každodenné životy širokou ponukou vynikajúcich slaných snackov.

Naša

vízia

Naša sila spočíva v tom, že sme hrdo lokálni a zároveň skutočne medzinárodní.

Vytvárame hodnotu prostredníctvom našich produktov, inovácií a ikonických značiek.

Snažíme sa byť najlepší vo všetkom, čo robíme.

Súkromné vlastníctvo nám umožňuje podnikať s dlhodobou víziou.

Sme plne odhodlaní usilovať sa o udržateľnejší svet.

Naše

poslanie

 

Hodnoty spoločnosti

Zodpovedné

myslenie

Všetko začína zodpovedným myslením.

Zodpovednosť a zodpovedné riadenie rizík sú pre náš úspech kľúčové.

Dodržiavame vysoké etické štandardy v celom našom biznise vrátane dodávateľského reťazca.

Skutočne nám záleží na dopadoch našej činnosti na všetkých zúčastnených a na životné prostredie.

Icon of a hand holding a globe.
Icon of people walking up a mountain

Podnikateľský

prístup

Preferujeme správanie v podnikateľskom duchu.

Spoliehame sa na dôveru, transparentnosť a integritu.

Podnecujeme sa navzájom k neustálemu zlepšovaniu našich výkonov.

Podporujeme našich zamestnancov, aby prevzali zodpovednosť za svoju prácu.

Rastieme

spoločne

Vážime si našich zamestnancov a tiež rozmanitosť pre jej silu a potenciál.

Veríme, že tímová práca naprieč rôznymi funkciami je nevyhnutná.

Podporujúce prostredie a otvorená komunikácia pomáhajú našim zamestnancom rásť a učiť sa.

Zdieľame a spoločne si užívame naše úspechy.

Icon of four hands holding each other

Viac o spoločnosti Intersnack

Three people standing in front of a flipchart, a woman in a yellow pullover is presenting.

Etický kódex

Dôveryhodnosť a integrita patria ku kľúčovým parametrom nášho úspechu.

Naše vedenie

Zoznámte sa s vedením spoločnosti Intersnack, tímom manažérov s medzinárodnými skúsenosťami.

Intersnack employees take a selfie with the camera

Medzinárodné pôsobenie

Naše produkty vyrábame v 42 prevádzkach na troch kontinentoch.