Intersnack Slovensko, a.s.

Máme pozitívny

dopad

Intersnack za udržateľnosť

Náš prístup

Sme potravinárska spoločnosť a naše podnikanie sa teda dotýka života mnohých ľudí v mnohých krajinách. Cítime preto silnú potrebu minimalizovať negatívne dopady na ľudstvo i planétu, a naopak maximalizovať tie pozitívne. V Intersnacku všetko začína "Zodpovedným myslením“, čo predstavuje jednu zo základných firemných hodnôt.  Dodržiavame vysoké etické štandardy nielen v rámci celého nášho podnikania, ale i v rámci dodávateľských reťazcov.

Základy našej činnosti

Inovácie produktov pre lepšiu chuť i zdravie spotrebiteľov

Spotrebiteľ

Znižovanie dopadov výroby na životné prostredie

Životné prostredie

Prijatie zodpovednosti za činnosť dodávateľov

Spoločnosť

Podpora rozvoja a talentu zamestnancov

Zamestnanec

Udržateľnosť v číslach

75 %

produktov obsahuje len prírodné arómy

Zaviazali sme sa udržiavať naše ingrediencie „čisté“ a výslednú chuť dosahovať len prírodnou cestou. Vylúčili sme všetky chemické zvýrazňujúce látky, umelé farbivá a pridané sladidlá.

21 %

zníženie emisií CO₂

Aby sme mohli byť zodpovedným partnerom a dosahovať ďalšie úspechy, vyvinuli sme plán na zníženie CO₂ stopy a spotreby energií.

6 000

drobných poľnohospodárov a ich rodín sme podporili

Naším cieľom je vytvoriť skutočne udržateľný dodávateľský reťazec, ktorý dokáže prispievať ku zlepšeniu životného prostredia a zároveň vytvárať hodnotu pre každého zúčastneného a zároveň vyrábať hodnotný a vysoko kvalitný produkt.

100 %

riadenie vlastnej práce

Naši zamestnanci sú odborníkmi vo svojom obore. Úlohy, za ktoré zodpovedajú, sú preto plne v ich kompetencii.

Zodpovednosť voči spotrebiteľom | Príbehy

Inovácie

Uspokojujeme rastúci dopyt po lepších snackoch

“Zdravšie varianty by mali byť rovnako chutné, nie takmer také chutné ako ostatné produkty. Nerobíme kompromisy v chuti.”

Takú máme filozofiu, keď ide o inovácie produktov. Úspech a popularita našich inovatívnych šošovicových chipsov sa ukázala byť jedným z najväčším zdrojov rastu v kategórii špecialít.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu | Príbehy

Obalové materiály

Lepšími obaly podporujeme fungovanie obehového hospodárstva

Podobne ako mnoho našich spotrebiteľov aj nás znepokojuje veľký nárast plastového odpadu na planéte. V súlade s našimi cieľmi v oblasti obehového hospodárstva sme vytvorili obalovú stratégiu, v rámci ktorej plánujeme eliminovať nadbytočný obalový materiál a súčasne podporiť úplnú recyklovateľnosť všetkých našich obalov.

Spoločenská zodpovednosť | Príbehy

Makadamové orechy

Podporujeme drobných pestovateľov v Malawi

“V rámci projektu som získala nielen sadenice stromov, ale naviac i mnoho cenných informácií o pestovaní samotných makadamových orechov.”

V oblasti udržateľného získavania zdrojov sa spoločnosť Intersnack zapája do množstva miestnych projektov, ktorých cieľom je vytvoriť transparentný a udržateľný dodávateľský systém.

Zodpovednosť voči zamestnancom | Príbehy

Nápomocné vedenie zamestnancov

v našich prevádzkach

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu. To vyžaduje nápomocné vedenie a tiež vedomie, že pracujeme pre našich zamestnancov a nielen naopak.

Poctivé kešu oriešky

Presadzujeme našu filozofiu zodpovedného správania a snažíme sa meniť veci k lepšiemu. Usilujeme sa zlepšovať budúcnosť a pracovné podmienky všetkých, ktorí sú zapojení do dodávateľského reťazca orieškov kešu.

Udržateľné

partnerstvá

Podporujeme zmenu a usilujeme sa o skutočný dopad

Udržateľnosť je cesta, ktorú žiaden tím alebo organizácia nemôže zvládnuť sama. Naším cieľom je trvalý pozitívny dopad v našich prevádzkach a dodávateľských reťazcoch.