Boj proti obezite prostredníctvom zodpovedného marketingu


V rámci vyhlásenia ESA (European Snacks Association) sme sa zaviazali k tomu, že reklamu na naše produkty nebudeme smerovať  na deti do 12 rokov, s výnimkou výrobkov, ktoré spĺňajú určité kritériá:

a) buď spĺňajú všetky kritériá uvedené nižšie (týka sa jednej porcie)

alebo

b) výrobky dosiahli minimálne 25% zníženie v jednej alebo viacerých z týchto živín:

    • kalórie
    • celkový obsah tukov

    • nasýtené tuky

    • soľ

    • pridané cukry

Na účely výpočtu sa bude zníženie merať podľa zloženia výrobku v roku 2004.

V tomto roku WHO vydala Svetovú stratégiu v oblasti stravovania, fyzickej aktivity a zdravia, v ktorej vyzvala výrobcov k vylepšeniu výrobkov. Nebudeme uskutočňovať žiadne reklamné akcie na slané pochúťky na základných školách s výnimkou prípadov, kde si to škola výslovne vyžiada alebo to výslovne schváli pre výchovné účely.