Ako medzinárodná spoločnosť sme si plne vedomí zodpovednosti, ktorú máme. Preto pri našej každodennej činnosti venujeme zvláštnu pozornosť nielen bezpečnosti a kvalite našich výrobkov, ale taktiež dopadu našej činnosti na životné prostredie a ľudskú spoločnosť.

Intersnack Slovensko a.s. prijíma zodpovednosť.