Z akého dôvodu ste zmenili stratégiu a smažíte čipsy na slnečnicovom oleji?

Dôvod je veľmi jednoduchý. Našou stratégiou je dlhodobo prinášať produkty, ktoré obsahujú čo najnižší podiel nasýtených mastných kyselín a naopak, snažíme sa vo výrobkoch navýšiť podiel nenasýtených mastných kyselín, vďaka ktorým sú naše výrobky zdravšie. Zmenou oleja používaného na smaženie čipsov sme znížili podiel nasýtených mastných kyselín vo výrobkoch až o 80 %.

Používate palmový olej v iných produktoch? V akých?

Palmový olej stále používame v niektorých druhoch trvanlivého pečiva, a to hlavne z dôvodu výsledných senzorických (chuťových) vlastností výrobkov. Na výrobu našich produktov sa však používa výhradne certifikovaný palmový olej z udržateľného zdroja, ktorý vznikol na základe aktivít RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) a ktorý v súčasnej dobe tvorí už 40 % celosvetovej produkcie palmového oleja. Primárnou snahou RSPO je pritom zabrániť ďalšiemu výrubu dažďových pralesov a podporiť práva tamojších robotníkov, vlastníkov pôdy a pod.

Chystáte sa zmeniť prípadne i zloženie týchto výrobkov?

O zmenách zloženia z palmového oleja na slnečnicový alebo repkový olej premýšľame neustále a robíme testy výrobkov s týmito surovinami. Zmena oleja má však niekedy veľký dopad na výslednú chuť produktu. Našou primárnou snahou je poskytnúť spotrebiteľom výrobok, ktorý im bude chutiť. Zatiaľ, čo zmena oleja používaného na smaženie čipsov sa prejavila v senzorických vlastnostiach produktu pozitívne, pri niektorých druhoch trvanlivého pečiva je to naopak. Použitím slnečnicového alebo repkového oleja pri niektorých druhoch trvanlivého pečiva sme bohužiaľ nedosiahli chuťových vlastností, ktoré by spotrebiteľ akceptoval. V porovnávacích testoch tieto produkty dopadli výrazne horšie. Pokiaľ by zmena bola pozitívna, sme prechodu na slnečnicový olej naklonení.

Ako spoločnosť Intersnack kontroluje pôvod svojich surovín, máte prehľad o tom, čo sa deje?

Našou prioritou je zákazníkom dodávať bezpečné a chutné produkty, a to zásadne etickým a profesionálnym spôsobom. Naše prísne procesy preto jasne určujú postupy preverovania pôvodu surovín. V súčasnej dobe tieto stanovené procesy dôsledne dodržujeme a dodávky palmového oleja, rovnako ako iných ingrediencií, neustále monitorujeme.

Aké sú vaše rady a odporúčania pre spotrebiteľov ohľadne výrobkov obsahujúcich palmový olej?

Z hľadiska výživovej hodnoty a vplyvu na ľudské zdravie je dôležité sledovať, v ktorých výrobkoch je palmový olej používaný. Vzhľadom na jeho zloženie sa jedná o olej s vyššou termostabilitou než napr. slnečnicový olej, je teda obecne vhodnejší do výrobkov, ktoré pri výrobe podliehajú vysokej teplote. Z výživového hľadiska by mali spotrebitelia taktiež sledovať celkové nutričné zloženie daného výrobku a jeho odporúčané denné množstvo, ktoré je u renomovaných výrobkov vždy uvedené na obale. Našou prioritou je zákazníkom dodávať bezpečné a chutné produkty, a to zásadne etickým a profesionálnym spôsobom, preto na výrobu našich produktov používame výhradne certifikovaný palmový olej z udržateľného zdroja.

Skúšali ste pri výrobe chrumiek nahradiť palmový olej zdravším slnečnicovým?

Najprv by sme radi zmienili, že palmový olej je dnes veľmi bežná potravinová surovina, ktorú nájdete v najrôznejších produktoch, ako sú napríklad margaríny, polievky, omáčky, bujóny, nátierky či zmrzliny. Vzhľadom na jeho zloženie sa jedná o olej s vyššou termostabilitou než napr. slnečnicový olej, preto je vhodnejší na výrobu produktov, ktoré pri výrobe podliehajú vysokej teplote. Základ ochutených extrudovaných výrobkov tvorí už od počiatku ich výroby palmový olej. Hlavným dôvodom bolo udržanie arašidov na chrumke, čomu, vďaka svojím vlastnostiam, najviac vyhovoval práve palmový olej. Ďalším dôvodom bolo sledovanie peroxidového čísla tuku v priebehu skladovania (tzv. žltnutie tukov), ktoré je jedným z ukazovateľov kvality výrobku. Sledovanie preukázalo, že pri palmovom oleji sú tieto hodnoty oproti ostatným olejom omnoho nižšie. Už v minulosti sme sa pokúšali nahradiť palmový olej slnečnicovým olejom tým spôsobom, že sme ho pri arašidových chrumkách dávali do nánosov. Vzhľadovo prakticky nedošlo k žiadnym zmenám, ale výrazný rozdiel sa prejavil v chuti výsledného produktu. V podstate sa jednalo o úplne iný výrobok, preto sme sa zatiaľ rozhodli palmový olej nenahradzovať žiadnym iným olejom.

Prečo ukončujete výrobu niektorých produktov?

Aj napriek tomu, že nás veľmi teší, že Vám naše produkty chutia, tak v niektorých prípadoch prichádza k ukončeniu ich výroby a následnému stiahnutiu z predaja. Tieto kroky volíme len v prípadoch, keď predajné výsledky už nedosahujú pozitívnych hodnôt a tým sa k nám dostáva signál, že dané produkty, či príchute nie sú favoritmi našich spotrebiteľov. K ukončeniu výroby vybraných produktov pristupujeme veľmi rozvážne a vždy myslíme na to, aby mali naši spotrebitelia možnosť obľúbiť si nové produkty.

Moja obľúbená príchuť bola stiahnutá z predaja. Plánujete v blízkej dobe obnovenie jej výroby?

Veľmi obdobne, ako i pri ukončení výroby niektorých výrobkov, tak i v prípade príchutí postupujeme podľa ich predajnosti a tým i celkovej obľuby u našich spotrebiteľov. Sme však veľmi radi za všetky Vaše názory a podnety. Je teda možné, že sa daná príchuť z dôvodu veľkého záujmu u spotrebiteľov, znovu objaví na trhu ako limitovaná edícia. Pokiaľ však bola príchuť stiahnutá z predaja, neplánujeme jej spätné vrátenie do stáleho portfólia našich produktov.

Hore